♥ภาษาเกาหลี♥^한국어^

posted on 02 Oct 2009 00:08 by pamii-jj

หลังจากเน่ามาแรมปี...

 

อัพซ่ะหน่อย...เดี๋ยวลืมบ้านตัวเอง..++ 

 

ต้อนรับสู่บล็อคคู่หูคิตตี้ค่ะ(รักแจจ๋าชอนนี่มากมาย .. ) 

ช่วงนี้ก็ตามดูละครแจไปก่อน...แต่จะต่อด้วยชายปาร์ค(เรื่องนี้หล่อโฮก++)

มาเรียนภาษาเกาหลีกันเหอะ...한국어 공부합니다.. 

ภาษาเกาหลี(한국어) 

''안녕하세요''

(อันนย็องฮาเซโย)สวัสดีค่ะ

"환영합니다"

(ฮวันย็องฮัมมิดา) ยินดีต้อนรับค่ะ

"หน้านี้สำหรับคนที่สนใจภาษาเกาหลีน่ะค่ะ

เอาไว้พูดกับดงบังเผื่อชาตินี้มีโอกาสได้คุย..(ยังจะหวัง!!)"

 

ลุย..!!

 

วันนี้เป็นประโยคที่ใช้กันบ่อยๆน่ะค่ะ

"สวัสดี"   ในภาษาเกาหลีไม่มีแบ่ง ตอนเช้า กลางวัน เย็น จะใช้แบบเดียวกันค่ะ

안녕하십니까?  (อันนยองฮาซิมนิก๊ะ)สวัสดีค่ะ *เป็นภาษาสุภาพเป็นทางการ

안녕하세요?(อันนยองฮาเซโย) สวัสดีค่ะ *ใช้กันบ่อย

안녕 (อันนย็อง)สวัสดี *ไม่สุภาพ ใช้กับเพื่อนทีสนิทหรือเด็ก ให้ความหมายว่าหวัดดี ลาก่อน..

"ขอบคุณ" 

감사합니다..(คัมซาฮัมนิดา)*สุภาพและเป็นทางการ

감사해요..(คัมซาแฮโย) *ใช้กันบ่อย

고맙습니다.(โคมับซึมนิดา) *ขอบใจหรือขอบคุณ สุภาพ

고마워요.(โคมาวอโย)

ไม่เป็นไร (เมื่อต้องการตอบรับคำขอบคุณ) 

감사하기는요. (คัมซาฮากีนึนโย)   감사하긴요.(รูปย่อ) อ่านว่า คัมซาฮากินโย

고맙기는요.(โคมับกีนึนโย)     고맙긴요. (รูปย่อ)อ่านว่า โคมับกินโย

별말씀을요.(พยอลมัลซือมึลโย)

천만에요.(ชอนมันเนโย)

괜차나요.(เควนชานาโย)

ขอโทษ

죄송합니다.(ชเวซงฮัมนิดา) สุภาพและเป็นทางการมากกว่า มีอันฮัมนิดา

죄종해요.(ชเวซงแฮโย)

미안합니다.(มีอันฮัมนิดา)

미안해요.(มีอันแฮโย)

실례합니다.(ชิลลเยฮัมนิดา)  ขอโทษค่ะ ขออภัยค่ะ Excuse me

ใช่, ครับ, ค่ะ

네 , 예  (เน , เย)  ใช้กับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า

응 (อึง) ใช้กับเพื่อนหรือเด็ก

ไม่, ไม่ใช่

아니오 (อานิโอ) ใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า

아니요 (อานิโย) หรือ 아뇨(อา นโย) เป็นรูปย่อ

아니(อานิ) หรือ 아냐(อา นยา) ใช้กับเพื่อนหรือเด็ก

การตอบรับ รู้

 รู้แล้ว , รู้ 

압니다.(อัมนีดา) หรือ  알아요 (อันราโย)  เข้าใจแล้วค่ะ

알겠습니다. (อัลเก็ดซึมนิดา)  หรือ  알겠어요 (อันเก็ดซอโย) สุภาพกว่า อารัดซึมนิดา

알았습니다.(อารัดซึมนิดา) หรือ 알았어요(อาราซอโย)

ไม่รู้

모릅니다.(โมรึมนิดา)

몰라요.(โมลลาโย)

모르겠습니다.(โมรือเก็ดซึมนิดา)

모르겠어요.(โมรือเกซอโย)

몰랐습니다.(โมลลัดซึมนิดา)

몰랐어요.(โมลลาซอโย)

ฮัลโหล(ใช้รับโทรศัพย์) อันนี้คงได้ยินคุ้นๆหูกันบ่อยน่ะ

여보세요.(ยอโบเซโย)

การรับประทานอาหาร

(ก่อนกินอาหาร)

잘 먹겠습니다. (ชัลมอกเก็ดซึมนิดา)ถึงจะมีหลายประโยคแต่ควรใช้ประโยคนี้เพื่อความสุภาพ*

잘 먹겠어요.(ชัลมอกเก็ดซอโย)

잘 먹을게요.(ชัล มอกกึนเกโย)

(ระหว่างกินอาหาร) อร่อยจริงๆ

정말 맛있습니다.(ชองมัล มาซิดซึมนิดา)

정말 맛있어요.(ชองมัล มาซิดซอโย)

*เพิ่มเติม (ใน AAB3 ที่กินข้าวที่ญี่ปุ่นอ่ะ ดงบังพูดกันบ่อยมาก)

진자 맛있다.(ชินจ๊ะ มาซิดตะ)อันนี้ก็ได้เหมือนกัน เซี๊ยพูดบ่อย555 แต่ข้างบนจะสุภาพกว่าน่ะ

 อิ่ม

배가부릅니다.(แพกาพูรึมนิดา)

배불러요.(แพพูลลอโย)